Language of document :

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 16.10.2006 - Achten v. komissio

(Asia T-339/99)1

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Laajennetun toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 63, 4.3.2000.