Language of document :

2006 m. spalio 16 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis Achten prieš Komisiją

(Byla T-339/99)1

Proceso kalba: olandų

Antrosios išplėstinės kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 63, 2000 3 4.