Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. lipnja 2021. uputio Sofijski rajonen sad (Bugarska) – TBI Bank EAD

(predmet C-379/21)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Sofijski rajonen sad (Bugarska)

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva iz glavnog postupka: TBI Bank EAD

Prethodna pitanja

Treba li članak 6. stavak 1. Direktive 93/13/EEZ1 tumačiti na način da je nacionalni sud, u postupcima u kojima dužnik nije stranka do izdavanja sudskog naloga za trenutačno plaćanje, dužan po službenoj dužnosti ispitati nepoštenost ugovorne odredbe i ne primijeniti je u slučaju postojanja osnova sumnje u nepoštenost?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: je li nacionalni sud dužan u cijelosti odbiti izdavanje sudske odluke kojom se nalaže trenutačno plaćanje ako se samo dio zahtjeva temelji na ugovornoj odredbi koja je vjerojatno nepoštena i koja povećava iznos potraživanja, uključujući u slučajevima u kojima u postupcima u kojima dužnik nije stranka do izdavanja sudskog naloga za trenutačno plaćanje, nije moguće utvrditi konkretni iznos svih sastavnih dijelova potraživanja koja se temelje na odredbama u pogledu kojih ne postoji sumnja da su nepoštene?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje i niječnog odgovora na drugo pitanje: je li nacionalni sud dužan odbiti izdavanje sudske odluke kojom se nalaže plaćanje u odnosu na onaj dio zahtjeva koji se temelji na nepoštenoj odredbi?

U slučaju potvrdnog odgovora na treće pitanje: je li nacionalni sud dužan – i ako jest, pod kojim uvjetima – po službenoj dužnosti uzeti u obzir posljedice nepoštenosti odredbe ako postoje podaci o plaćanju koje se na njoj temelji, među ostalim, i na način da izvrši prijeboj tog plaćanja s drugim, nepodmirenim dugovanjima iz ugovora, kao što je to predviđeno nacionalnim pravom u sličnim slučajevima?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo, treće i četvrto pitanje: je li nacionalni sud vezan uputama višeg suda koje su na temelju nacionalnog prava obvezujuće za niži sud ako se njima ne uzimaju u obzir posljedice nepoštenosti ugovorne odredbe u potrošačkom ugovoru?

____________

1     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)