Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 15.4.2013 – Andersen v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-1/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtäminen – Henkilöstösääntöjen 78 artikla – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Henrik Andersen (Hals, Tanska) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, N. Scafarto ja B. Schäfer)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen tilintarkastustuomioistuimen päätöksen kumoamiseksi, jolla kieltäydyttiin korvaamasta kantajan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtämisestä väitetysti aiheutuneet menetykset

Määräysosa

Kanne on hylättävä, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se osittain selvästi perusteeton.

Henrik Andersen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 133, 5.5.2012, s. 29.