Language of document :

Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2013. gada 18. jūnija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-143/11) 1

Civildienests – Iecēlējinstitūcijas veikts lūguma atlīdzināt saistībā ar tiesvedību radušos tiesāšanās izdevumus noraidījums – Prasība atcelt tiesību aktu, kurai ir tāds pats priekšmets kā pieteikumam par tiesāšanās izdevumu noteikšanu – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un M. J. Baquero Cruz, pārstāvji, kuriem palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas netieši izteikto lēmumu neatlīdzināt ceturto daļu no tiesāšanās izdevumiem, kas prasītājam bija radušies lietā F-81/09 Marcuccio/Komisija un kas tai bija jāsamaksā atbilstoši 2011. gada 15. februāra spriedumam

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 65, 3.3.12., 26. lpp.