Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 24 iunie 2013 – Mateo Pérez/Comisia

(Cauza F-144/11)1

(Funcție publică – Concurs general – Cerere de anulare a unei rectificări a unui anunț de concurs – Rectificare ce nu prevede condiții care să îl excludă pe reclamant – Lipsa unui act care lezează – Neadmitere la probele de evaluare – Admisibilitate – Termen de introducere a acțiunii – Tardivitate – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Carlos Mateo Pérez (Alicante, Spania) (reprezentant: I. Ruiz García, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall şi J. Baquero Cruz, în calitate de agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a nu admite reclamantul la examenele de selecție după publicarea unui corrigendum al anunțului de concurs care anulează nota eliminatorie pentru proba (d) de raționament situațional

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de domnul Mateo Pérez începând cu data de 14 martie 2012, data depunerii memoriului în apărare.

Domnul Mateo Pérez suportă propriile cheltuieli de judecată anterioare datei de 14 martie 2012.

____________

1 JO C 65, 3.3.2012, p. 27.