Language of document :

Žaloba podaná dne 13. prosince 2012 – ZZ v. Parlament

(Věc F-150/12)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Maximini, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí žalovaného neposkytnout žalobci část příspěvku na znovuusídlení, jakož i náhradu některých cestovních výdajů.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalovaného ze dne 29. března 2012 v části, ve které toto rozhodnutí odmítá poskytnout žalobci druhou polovinu příspěvku na znovuusídlení podle článku 6 přílohy VII služebního řádu úředníků, jakož i v části, ve které odmítá plnou náhradu cestovních výdajů podle článku 7 téže přílohy;

uložit žalovanému zaplatit žalobci druhou polovinu příspěvku na znovuusídlení ve výši jednoho základního měsíčního platu, jakož i cestovní výdaje v plné výši do jeho místa původu z důvodu definitivního skončení služebního poměru pro něj, jeho manželku a jeho těžce postiženého syna, který s ním žije ve společné domácnosti;uložit žalovanému náhradu nákladů řízení a veškerých nutných výdajů žalobce.