Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 juni 2013 – Weissenfels / Parlement

(Zaak F-150/12)1

Procestaal: Duits

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 147 van 25.5.2013, blz. 36.