Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.10.2013 – Solberg v. EMCDDA

(Asia F-148/12)1

(Henkilöstö – Aikaisempi väliaikainen toimihenkilö – Arviointikertomus – Oikeussuojan tarve – Perusteluvelvollisuus – Harkintavallan laajuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ulrik Solberg (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (asiamies: D. Storti, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Päätöksen, jolla vahvistetaan kantajan arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.–31.12.2011, kumoamisvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Ulrik Solberg vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 71, 9.3.2013, s. 30.