Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 23. oktobra spriedums – Solberg/EMCDDA

(lieta F-148/12) 1

Civildienests – Bijušais pagaidu darbinieks – Novērtējuma ziņojums – Interese celt prasību – Pienākums norādīt pamatojumu – Rīcības brīvības apjoms

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ulrik Solberg (Lisabona, Portugāle) (pārstāvji D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (pārstāvji – D. Storti, piedaloties B. Wägenbaur, avocat)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu par prasītāja novērtējuma ziņojuma sagatavošanu par laika posmu no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrimRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;U. Solberg sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra izdevumus.