Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 23 oktober 2013 – Solberg/EWDD

(Zaak F-148/12)1

(Openbare dienst – Voormalig tijdelijk functionaris – Beoordelingsrapport – Procesbelang – Motiveringsplicht – Omvang van beoordelingsbevoegdheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ulrik Solberg (Lissabon, Portugal) (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (vertegenwoordigers: D. Storti, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbauer, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot opstelling van verzoekers beoordelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2011

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Solberg zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving.

____________

____________

1     PB C 71 van 9.3.2013, blz. 30.