Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 18. septembri 2014. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-149/12)1

(Avalik Teenistus – Töövõimetus – Töövõimetustoetus – Töövõimetustoetusest tehtav kinnipidamine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada kinnipidamised, mida võeti hagejale 2012. aasta aprilli – juuni eest makstavalt töövõimetustoetuselt summas 500 eurot kuus.

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta L. Marcuccio kulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kantud kulud.

____________

____________

1 ELT C 108, 13.4.2013, lk 38.