Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2014. szeptember 18.

F‑149/12. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Rokkantság – Rokkantsági támogatás – A rokkantsági támogatásból való levonás”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között a 2012 áprilisára, májusára és júniusára vonatkozó nyugdíjelszámolásában szereplő, mindegyik esetben 500 eurónak a rokkantsági támogatásból való levonására irányuló európai bizottsági határozat, a május 15‑i és 2012. július 10‑i panaszokat elutasító határozatok, valamint a 2012. augusztus 14‑i határozat megsemmisítését, továbbá a Bizottságnak a levonások késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítésére való kötelezését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. L. Marcuccio viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Megsemmisítést kimondó ítélet – Joghatások – A Közszolgálati Törvényszék tisztviselőt nyugdíjazó határozatot megsemmisítő és az intézményt kártérítésre kötelező ítéletének hatályon kívül helyezése – A jogalap nélkül kifizetett összeg visszatérítése

A Közszolgálati Törvényszék ítéletének vagy végzésének az Európai Unió Törvényszéke általi hatályon kívül helyezése – akkor is, ha részleges – azon rendelkezések hatályon kívül helyezését foglalja magában, amelyekkel a Közszolgálati Törvényszék ezen ítéletben vagy végzésben határozott.

Így a Közszolgálati Törvényszék azon ítéletének az Európai Unió Törvényszéke általi hatályon kívül helyezése, amelyben a Közszolgálati Törvényszék megsemmisítette a tisztviselőt nyugdíjazó határozatot, és az érintett intézményt arra kötelezte, hogy a tisztviselő részére az említett határozattal neki okozott kár megtérítésének jogcímén egy bizonyos összeget fizessen meg, megszünteti azt a jogalapot, amelyre a tisztviselő az intézménnyel szembeni követelését alapozta.

Ilyen körülmények között a tisztviselőnek eleget kell tennie az intézmény arra irányuló kérésének, hogy a tisztviselő a jogalap nélkül kifizetett összeget neki visszatérítse.

(lásd a 27–30. pontot)

Hivatkozás:

Törvényszék: Bizottság kontra Marcuccio ítélet, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, 2. pont;

Közszolgálati Törvényszék: De Nicola kontra EBB ítélet, F‑63/12, EU:F:2013:169, 24. pont.