Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 18. septembra 2014

Zadeva F‑149/12

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Invalidnost – Invalidnina – Znesek, odštet od invalidnine“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero L. Marcuccio predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločb Evropske komisije, navedenih v njegovih pokojninskih odrezkih za mesece april, maj in junij 2012 o znižanju invalidnine za 500 EUR za vsak mesec, razglasitev ničnosti odločb o zavrnitvi pritožb z dne 15. maja in 10. julija 2012 in odločbe z dne 14. avgusta 2012 ter naložitev Komisiji, da mu povrne odštete zneske, zvišane za zamudne obresti.

Odločitev:      Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna, delno pa zavrne kot očitno neutemeljena. L. Marcucciu se naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija.

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Sodba o razglasitvi ničnosti – Učinki – Razglasitev ničnosti sodbe Sodišča za uslužbence, s katero je bila razglašena ničnost odločbe o upokojitvi uradnika in naloženo instituciji, da plača odškodnino za nastalo škodo – Povračilo neupravičeno plačanega zneska

S tem ko Splošno sodišče Unije razglasi ničnost sodbe ali sklepa Sodišča za uslužbence, čeprav je ta le delna, se razglasijo za nične tudi določbe, po katerih je zadnjenavedeno odločilo v tej sodbi ali tem sklepu.

Tako je Splošno sodišče Unije z razglasitvijo ničnosti sodbe Sodišča za uslužbence, s katero je zadnje razglasilo ničnost odločbe o upokojitvi uradnika in zadevni instituciji naložilo, da mu povrne določen znesek iz naslova odškodnine, ki je nastala zaradi navedene odločbe, odpravilo pravno podlago, na kateri je temeljila terjatev uradnika do institucije.

V teh okoliščinah mora uradnik ugoditi zahtevi institucije, da se ji povrne neupravičeno izplačan znesek.

(Glej točke od 27 do 30.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodba Komisija/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, točka 2;

Sodišče za uslužbence: sodba De Nicola/EIB, F‑63/12, točka 24.