Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Mommer mot kommissionen

(Mål F-146/12) 1

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra pensionssystem – Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår – Rättsakt som inte går någon emot – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne Mommer (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och D. de Abreu Caldas, därefter advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. de Abreu Caldas och slutligen advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, vilket antagits med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 26, 26.1.2013, s. 78.