Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

2 august 2016

Cauza F‑146/12

Anne Mommer

împotriva

Comisiei Europene

„Funcţie publică – Funcționari – Pensii – Transferul drepturilor de pensie dobândite în alte sisteme de pensii către sistemul de pensii al Uniunii – Propunere de spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii – Act care nu lezează – Inadmisibilitate vădită a acțiunii”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care doamna Anne Mommer solicită, în principal, anularea deciziei Comisiei Europene din 16 februarie 2012, prin care aceasta ar fi stabilit în mod definitiv, la cererea sa, sporul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii al Uniunii Europene care rezultă din transferul drepturilor de pensie pe care le‑a dobândit din alte sisteme de pensii anterior intrării în serviciul Uniunii

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Propunere de spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii în vederea transferului în sistemul Uniunii al drepturilor de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Uniunii – Excludere

[Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (1)]

O propunere de spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii, comunicată unui funcționar la cererea sa, în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii Europene al drepturilor de pensie dobândite în cadrul altui sistem nu produce efecte juridice obligatorii care să afecteze în mod direct și imediat situația juridică a destinatarului său, modificând în mod distinct situația sa juridică. În consecință, aceasta nu poate fi calificată drept act care lezează în sensul articolului 91 alineatul (1) din statut.

(a se vedea punctul 18)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârile din 13 octombrie 2015, Comisia/Verile și Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punctul 73; Comisia/Cocchi și Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punctul 65, și Teughels/Comisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punctul 69