Language of document :

2008. január 2-án benyújtott kereset - Nijs kontra Számvevőszék

(F-1/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a fellebbviteli bizottságnak a felperest a 2005. évi előléptetési időszakban A*11 besorolási fokozatba elő nem léptető határozatának megsemmisítése, másrészt pedig kártérítési kérelem

Kereseti kérelmek

A Törvényszék semmisítse meg a felperesről a 2005-2006. évre vonatkozóan készített értékelést, beleértve a fellebbviteli bizottságnak ezt az értékelést hatályában fenntartó, a felperessel 2007. március 2-án közölt, 01/2007. sz. határozatát;

a Törvényszék semmisítse meg az ezekhez kapcsolódó és utólag hozott határozatokat, többek között azt, hogy a felperest 2007-ben nem léptették elő AD 11 besorolási fokozatba;

a Törvényszék semmisítse meg a Számvevőszék zárt ülésének Michel Hervé megbízatását újabb hat évre meghosszabbító, 2007. március 8-i határozatát;

a Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket a felperest ért 10 000 eurónyi nem vagyoni kár megtérítésére, valamint annak a vagyoni kárnak a megtérítésére amelyet a felperes által a 2007. április 3-án bejelentett, utolsó előléptetési határozatok hatálybalépése óta felvett és azon illetmények között fennálló különbség alkot, amelyekre a felperes az említett határozatok hatálybalépésekor történő előléptetése esetén jogosult lett volna;

a Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Számvevőszékét a költségek viselésére.

____________