Language of document :

Žaloba podaná dne 3. ledna 2008 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-3/08)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Žaloba podaná ve vztahu k rozhodnutí žalované o zamítnutí žádosti žalobce o obdržení překladu v italštině sdělení, které mu bylo určeno a sepsáno v angličtině

Návrhová žádání žalobce

zrušit sdělení ze dne 15. února 2007 pod č. RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497;

zrušit rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterým žalovaná zamítla žádost ze dne 27. ledna 2007, kterou žalobce zaslal orgánu oprávněnému ke jmenování;

zrušit případně rozhodnutí, v jakékoliv formě, o zamítnutí stížnosti ze dne 26. května 2007, kterou žalobce zaslal orgánu oprávněnému ke jmenování;

uložit žalované povinnost nahradit žalobci škodu, která mu vznikla v důsledku aktů, jejichž zrušení je požadováno, ve výši 1 000 eur, nebo jakoukoliv vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za spravedlivou;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________