Language of document :

Acțiune introdusă la 3 ianuarie 2008 - Marcuccio/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-3/08)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Acțiune introdusă în legătură cu decizia pârâtei de respingere a cererii reclamantului de a primi traducerea în limba italiană a unei note, adresată acestuia, redactată în limba engleză

Concluziile reclamantului

Anularea notei din 15 februarie 2007, nr. RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497;

anularea deciziei, indiferent cum este formulată, prin care pârâta a respins cererea din 27 ianuarie 2007, adresată de reclamant autorității împuternicite să facă numiri;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei, indiferent cum este formulată, de respingere a plângerii din 26 mai 2007 adresate de reclamant autorității împuternicite să facă numiri;

obligarea pârâtei la repararea prejudiciului cauzat reclamantului de actele a căror anulare este solicitată, prin plata sumei de 1 000 EUR sau a acelei sume mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va reține ca fiind justă și echitabilă;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________