Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. március 12-i ítélete - Hambura kontra Parlament

(F-4/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - Felvétel - Kiválasztási eljárás - Vizsgára bocsátás megtagadása - A PE/95/S jelzésű felvételi felhívás - Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jelentkezési lap használatának mellőzése - Elfogadhatóság - Előzetes közigazgatási eljárás)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Johannes Hambura (Soultzbach, Franciaország) (képviselők: S. Hambura ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Seyr és K. Zejdová, meghatalmazotti minőségben)

Az ügy tárgya

A Személyügyi Főigazgatóság 2007. december 5-i, a felperes versenyvizsgára bocsátását megtagadó határozatának megsemmisítése, a PE/95/S (orvosi) versenyvizsga megsemmisítése és elektronikusan letöltendő jelentkezési lapok felhasználásával történő megismétlésének elrendelése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék J. Hamburát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 92., 2008.04.12., 50. o.