Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. oktobra 2009 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-3/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Zavrnitev institucije, da prevede odločbo - Očitno pravno povsem neutemeljena tožba - Člen 94 Poslovnika)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe, da se dopis ne prevede v jezik, ki ga je izbrala tožeča stranka - Odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba L. Marcuccia se zavrne kot očitno povsem pravno neutemeljena.

L. Marcucciu se naloži plačilo stroškov.

L. Marcucciu se naloži, naj Sodišču za uslužbence plača 1.000 EUR.

____________

1 - UL C 64 u, 8.3.2008, str.68.