Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 7 oktober 2009 -Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-3/08)1

(Personalmål - Tjänstemän - Vägran från en gemenskapsinstitution att översätta ett beslut - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund - Artikel 94 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att inte översätta en skrivelse till det språk som sökanden valt - Begäran om skadestånd

Avgörande

Luigi Marcuccios talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

Luigi Marcuccios ska bära rättegångskostnaderna.

Luigi Marcuccios ska betala 1 000 euro till personaldomstolen.

____________

1 - EUT C 64, s. 68, 8.3.2008.