Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tallinna Halduskohus (Estonia) la 5 ianuarie 2022 – Est Wind Power OÜ/AS Elering

(Cauza C-11/22)

Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Tallinna Halduskohus

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Est Wind Power OÜ

Pârâtă: AS Elering

Întrebările preliminare

Dispozițiile Uniunii Europene în materia ajutoarelor de stat, în special prima ipoteză a noțiunii de „demararea lucrărilor” care figurează la punctul 19 alineatul (44) din Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020”1 , și anume „demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției”, trebuie interpretate în sensul că înseamnă demararea oricăror lucrărilor de construcții legate de proiectul de investiții sau numai demararea unor lucrări de construcții legate de instalarea proiectului de investiții destinat producerii de energie regenerabilă?

Dispozițiile Uniunii Europene în materia ajutoarelor de stat, în special prima ipoteză a noțiunii de „demararea lucrărilor” care figurează la punctul 19 alineatul (44) din Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020”, și anume „demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției”, trebuie interpretate în sensul că, într-o situație în care a constatat demararea lucrărilor în legătură cu o investiție, autoritatea competentă a statului membru trebuie să aprecieze în același timp, în temeiul principiului protecției încrederii legitime, și stadiul de dezvoltare a proiectului de investiții și probabilitatea de finalizare a proiectului de investiții?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, alte împrejurări obiective, precum litigiile pendinte care împiedică continuarea proiectului de investiții, pot fi luate în considerare în cadrul aprecierii stadiului de dezvoltare a proiectului de investiții?

Prezintă importanță în speță faptul că, [Hotărârea di]n cauza C-349/171 , Eesti Pagar, la punctele 61 și 68, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că existența sau inexistența unui efect stimulativ nu poate fi considerată ca fiind un criteriu clar și simplu de aplicat de către autoritățile naționale, din moment ce, printre altele, verificarea sa ar impune efectuarea, de la caz la caz, a unor aprecieri economice complexe, un asemenea criteriu nefiind conform cerinței potrivit căreia criteriile de aplicare a unei exceptări să fie clare și simplu de aplicat de autoritățile naționale?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, dispozițiile Uniunii Europene în materia ajutoarelor de stat, în special nota de subsol 66 de la punctul 126 din Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020” coroborată cu punctul 19 alineatul (44) din aceeași comunicare, trebuie interpretate în sensul că autoritatea națională nu trebuie să efectueze o apreciere economică a proiectului de investiții, de la caz la caz, atunci când examinează criteriul privind demararea lucrărilor?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, dispozițiile Uniunii Europene în materia ajutoarelor de stat, în special ultima ipoteză a noțiunii de „demararea lucrărilor” care figurează la punctul 19 alineatul (44) din Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020”, și anume „alt angajament prin care investiția devine ireversibilă”, trebuie interpretate în sensul că investiția devine ireversibilă prin orice alt angajament, cu excepția cumpărării de terenuri și a lucrărilor pregătitoare (precum obținerea unei autorizații de construcție), indiferent de costurile angajamentului asumat?

Dispozițiile Uniunii Europene în materia ajutoarelor de stat și, în special, noțiunea de „demararea lucrărilor” care figurează la punctul 19 alineatul (44) din Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020” trebuie interpretate în sensul că, pentru demararea lucrărilor, condițiile indispensabile sunt existența unui drept de folosință al producătorului asupra terenului și existența unei autorizații naționale pentru realizarea proiectului de investiții?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, noțiunea de „autorizație națională pentru realizarea unui proiect de investiții” trebuie interpretată în lumina dreptului național și nu poate fi vorba decât despre o autorizație care permite efectuarea lucrărilor de construcții legate de proiectul de investiții?

____________

1 JO 2014, C 200, p. 1.

1 EU:C:2019:172.