Language of document :

Žaloba podaná dne 28. června 2013 – ZZ v. Soudní dvůr

(Věc F-64/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobkyně týkající se období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, jakož i uložení žalovanému, aby zaplatil určitou částku z titulu náhrady nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit hodnotící zprávu týkající se žalobkyně za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008;

zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 21. března 2013;

uložit žalovanému, aby zaplatil částku 58 000 euro jako náhradu nemajetkové újmy;

uložit Soudnímu dvoru náhradu nákladů řízení.