Language of document :

Tožba, vložena 28. junija 2013 – ZZ proti Sodišču

(Zadeva F-64/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila v zvezi s tožečo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008 in naložitev toženi stranki, naj plača odškodnino za nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

ocenjevalno poročilo v zvezi s tožečo stranko za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008 naj se razglasi za nično;

sklep z dne 21. marca 2013 o zavrnitvi ugovora naj se razglasi za ničen;

toženi stranki naj se naloži plačilo zneska 58.000 EUR kot povračilo za nepremoženjsko škodo;

Sodišču naj se naloži plačilo stroškov.