Language of document :

Žaloba podaná dne 26. dubna 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-60/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Veřejná služba – Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí, kterým se zamítá žádost podaná žalobkyní na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu, jež se týká úpravy zápisů jejích absencí z důvodu nemoci do aplikace SysPer2.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit implicitní rozhodnutí, kterým se zamítá žádost č. D/299/12 podaná žalobkyní dne 13. dubna 2012, pokud jde o úpravu zápisů jejích absencí z důvodu nemoci do aplikace SysPer2, které zohledňují pouze pracovní dny, a to od 13. dubna 2009 až do dne podání její žádosti;

zrušit výslovné rozhodnutí o zamítnutí žádosti č. D/299/12, kterou žalobkyně podala dne 13. dubna 2012, pokud jde o 5 dní dovolené odebrané z jejího nároku na dovolenou za rok 2012;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.