Language of document :

Sag anlagt den 26. april 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-60/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den stiltiende afgørelse om afslag på den ansøgning, som sagsøgeren indgav i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, vedrørende rettelse af registreringerne af sagsøgerens sygefravær i SysPer2-systemet.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afgørelse om afslag på ansøgning nr. D/299/12, som sagsøgeren indgav den 13. april 2012 for så vidt angår rettelse af registreringerne af den pågældendes sygefravær i SysPer2, således at der kun tages hensyn til arbejdsdage i perioden fra den 13. april 2009 til datoen for sagsøgerens ansøgning.

Annullation af den udtrykkelige afgørelse om afslag på ansøgning nr. D/299/12, som sagsøgeren indgav den 13. april 2012, for så vidt angår de 5 dage, som blev fratrukket sagsøgerens ret til ferie for 2012.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.