Language of document :

Kanne 26.6.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-62/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Mansullo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen periä 500 euroa kantajan työkyvyttömyyskorvauksesta vuoden 2012 heinäkuulta ja viisi kertaa 504,67 euroa vuoden 2012 elo–joulukuulta, kumoamisvaatimus

Vaatimukset

Kantajan vuoden 2012 heinäkuuta koskevaan eläkelaskelmaan sisältyvä päätös, jossa siitä työkyvyttömyyskorvauksesta, johon kantajalla oli oikeus välittömästi edellä mainitun kuukauden osalta, vähennetään 500 euroa, on kumottava.

Kantajan vuoden 2012 elo–joulukuuta koskeviin eläkelaskelmiin sisältyvät päätökset, joissa siitä työkyvyttömyyskorvauksesta, johon kantajalla oli oikeus välittömästi edellä mainittujen kuukausien osalta, vähennetään 504,67 euroa, on kumottava.

Jos aiheellista, missä muodossa hyvänsä tehdyt päätökset 15.10.2012 ja 15.1.2013 päivättyjen valitusten, jotka on tehty edellä mainituista päätöksistä, hylkäämisestä on kumottava.

Virkamiestuomioistuimen on kumottava 6.2.2013 päivätty muistio sekä sen liite ja komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistolta väitetysti peräisin olevan 3.8.2012 päivätyn muistion kopio.

Komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle takaisin seuraavat summat: 1) 500,00 euroa korkoineen, laskettuna kymmenen prosentin vuotuisella korolla ja siten, että korko lisätään pääomaan vuosittain 1.8.2012 lukien siihen saakka, kunnes mainittu summa on tosiasiallisesti maksettu; 2) 504,67 euroa korkoineen, laskettuna kymmenen prosentin vuotuisella korolla ja siten, että korko lisätään pääomaan vuosittain 1.9.2012 lukien siihen saakka, kunnes mainittu summa on tosiasiallisesti maksettu; 3) 504,67 euroa korkoineen, laskettuna kymmenen prosentin vuotuisella korolla ja siten, että korko lisätään pääomaan vuosittain 1.10.2012 lukien siihen saakka, kunnes mainittu summa on tosiasiallisesti maksettu; 4) 504,67 euroa korkoineen, laskettuna kymmenen prosentin vuotuisella korolla ja siten, että korko lisätään pääomaan vuosittain 1.11.2012 lukien siihen saakka, kunnes mainittu summa on tosiasiallisesti maksettu; 5) 504,67 euroa korkoineen, laskettuna kymmenen prosentin vuotuisella korolla ja siten, että korko lisätään pääomaan vuosittain 1.12.2012 lukien siihen saakka, kunnes mainittu summa on tosiasiallisesti maksettu; 6) 504,67 euroa korkoineen, laskettuna kymmenen prosentin vuotuisella korolla ja siten, että korko lisätään pääomaan vuosittain 1.1.2013 lukien siihen saakka, kunnes mainittu summa on tosiasiallisesti maksettu.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.