Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 26. jūnijā – ZZ/Komisija

(lieta F-62/13)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Mansullo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt ieturējumu EUR 500 apmērā un piecus ieturējumus EUR 504,67 apmērā, kas tika veikti no prasītāja invaliditātes pabalsta par laikposmu no 2012. gada jūlija līdz decembrim

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kas ir ietverts prasītāja pensijas lapā par 2012. gada jūliju, ieturēt EUR 500 no prasītājam piešķirtā invaliditātes pabalsta par šo mēnesi;

atcelt lēmumus, kas ir ietverti prasītāja pensijas lapās par laikposmu no 2012. gada augusta līdz decembrim, ieturēt EUR 504,67 no prasītājam piešķirtā invaliditātes pabalsta par šiem mēnešiem;

ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus jebkādā to formā, ar ko noraida 2012. gada 15. oktobra un 2013. gada 15. janvāra sūdzības par iepriekš minētajiem lēmumiem;

atcelt 2013. gada 6. februāra paziņojumu, kā arī tā pielikumu un 2012. gada 3. augusta paziņojuma kopiju, ko izdevis Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojs [(PMO)];

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam šādas summas: 1) EUR 500, kam pieskaitīti procenti, kurus aprēķina no šīs summas ar 10 % likmi gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2012. gada 1. augusta līdz faktiskai šīs summas samaksai; 2) EUR 504,67, kam pieskaitīti procenti, ko aprēķina no šīs summas ar 10 % likmi gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2012. gada 1. septembra līdz faktiskai šīs summas samaksai; 3) EUR 504,67, kam pieskaitīti procenti, ko aprēķina no šīs summas ar 10 % likmi gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2012. gada 1. oktobra līdz faktiskai šīs summas samaksai; 4) EUR 504,67, kam pieskaitīti procenti, ko aprēķina no šīs summas ar 10 % likmi gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2012. gada 1. novembra līdz faktiskai šīs summas samaksai; 5) EUR 504,67, kam pieskaitīti procenti, ko aprēķina no šīs summas ar 10 % likmi gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2012. gada 1. decembra līdz faktiskai šīs summas samaksai; 6) EUR 504,67, kam pieskaitīti procenti, ko aprēķina no šīs summas ar 10 % likmi gadā un ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2013. gada 1. janvāra līdz faktiskai šīs summas samaksai;piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.