Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. märtsi 2015. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-62/13)1

(Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine – Uue esindaja määramata jätmine – Hageja, kes on lakanud Avaliku Teenistuse Kohtu nõudmistele vastamast – Otsusetegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat A.)

Kostja: komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada otsus pidada hageja invaliidsuspensionilt kinni ühel korral 500 eurot ja viiel korral 504,67 eurot, vastavalt juulist detsembrini 2012

Resolutsioon

Vajadus kohtuasjas F-62/13: Marcuccio vs. komisjon on ära langenud.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.’

____________

____________

1 ELT C 352, 30/11/2013, lk 26.