Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 martie 2015 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-62/13)1

(Excludere din procedură a unui reprezentant al unei părți – Nedesemnare a unui nou reprezentant – Reclamant care nu a mai răspuns la solicitările Tribunalului – Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: A., avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a proceda la o reținere de 500 de euro și la cinci rețineri de 504,67 euro din prestația de invaliditate a reclamantului, respectiv pentru lunile iulie-decembrie 2012DispozitivulConstată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra acțiunii F-62/13, Marcuccio/Comisia.Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.