Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. märtsi 2015. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-65/13)1

(Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine – Uue esindaja määramata jätmine – Hageja, kes on lakanud Avaliku Teenistuse Kohtu nõudmistele vastamast – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat A.)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja taotlus komisjonile, et viimane hüvitaks talle 10 000 eurot väidetava kahju eest talle saadetud kirja tõttu, milles teda teavitati muu hulgas sellest, et komisjon tasaarvestas tema taotlused komisjonilt nõutavate kulude tagasimaksmise kohta nende summadega, mis ta komisjonile võlgu oli.

Resolutsioon

Vajadus kohtuasjas F-65/13: Marcuccio vs. komisjon otsust langetada on ära langenud.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 377, 21/12/2013, lk 24.