Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. ožujka 2015. – Marcuccio protiv Komisije

(predmet F-65/13)1

(Isključenje zastupnika stranke iz postupka – Neodređivanje novog zastupnika – Tužitelj je prestao odgovarati na pozive Službeničkog suda – Obustava postupka)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnik: A., odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odbijanja tužiteljevog zahtjeva upućenog Komisiji kojim od nje zahtjeva plaćanje iznosa od 10.000 eura na ime štete koju je navodno pretrpio zbog upućivanja dopisa kojim ga se obavještava, između ostalog, da je Komisija prebila njegove zahtjeve za povrat troškova, čije je snošenje naloženo Komisiji, s iznosima koje je on dugovao Komisiji.Izreka rješenjaObustavlja se postupak o tužbi F-65/13, Marcuccio/Komisija.L. Marcuccio snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.