Language of document :

A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – O. Tümer kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(C-311/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Centrale Raad van Beroep

Az alapeljárás felei

Felperes: O. Tümer

Alperes: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az EK-Szerződés 137. cikkének (2) bekezdésében (jelenleg az EUMSZ 153. cikk (2) bekezdésében) foglalt jogalapra is figyelemmel úgy kell-e értelmezni a 2008/94 irányelvet1 , különösen annak 2., 3. és 4. cikkét, hogy ezekkel ellentétes a WW 3. cikkének (3) bekezdéséhez és 61. cikkéhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a valamely harmadik ország állampolgárának minősülő és Hollandiában a 2000. évi Vreemdelingenwet 8. cikkének a)–e) és l) pontja értelmében nem jogszerűen tartózkodó külföldi személy akkor sem tekinthető munkavállalónak, ha a fellebbezőéhez hasonló olyan helyzetben van, hogy a munkáltató fizetésképtelensége esetén járó ellátásokat igényelt, polgári jogi szempontból munkavállalónak tekintendő, és teljesíti az említett ellátások biztosításához szükséges egyéb feltételeket?

____________

1 A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 2008. október 22-i 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) (HL L 283., 36. o.).