Language of document :

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – O. Tümer/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Zadeva C-311/13)1

(Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca – Direktiva 80/987/EGS – Delavec, ki je državljan tretje države in nima veljavnega dovoljenja za prebivanje – Zavrnitev pravice do odpravnine zaradi plačilne nesposobnosti delodajalca)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Centrale Raad van Beroep

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: O. Tümer

Tožena stranka: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Izrek

Določbe Direktive Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002, je treba razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi varstva delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca, kot je ta v postopku v glavni stvari, v skladu s katero se državljan tretje države, ki v zadevni državi članici ne prebiva zakonito, ne šteje za delavca in ne more zahtevati odpravnine zaradi plačilne nesposobnosti delodajalca, zlasti na podlagi neporavnanih terjatev iz naslova plače v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca, čeprav se tega državljana tretje države v skladu s civilnopravnimi določbami te države članice šteje za „delavca“, ki ima pravico do plačila, v zvezi s katero lahko pred nacionalnimi sodišči vloži tožbo proti svojemu delodajalcu.

____________

1 UL C 250, 31.8.2013.