Language of document :

Sdělení v Úř. věst.

 

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

(třetího senátu)

ze dne 3. března 2005

ve věci C-428/02 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vestre Landsret):

Fonden Marselisborg Lystbådehavn proti Skatteministeriet a Skatteministeriet proti Fonden Marselisborg Lystbådehavn 1

(Šestá směrnice o DPH - Článek 13 B písm. b) - Osvobození od daně - Nájem nemovitého majetku - Nájem prostor a míst k parkování vozidel - Místa pro lodě na vodě - Uskladnění lodí na pevnině)

(Jednací jazyk: dánština)

Ve věci C-428/02, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Vestre Landsret (Dánsko) ze dne 15. listopadu 2002, došlým Soudnímu dvoru dne 26. listopadu 2002, v řízení Fonden Marselisborg Lystbådehavn proti Skatteministeriet a Skatteministeriet proti Fonden Marselisborg Lystbådehavn, Soudní dvůr (třetí senát), ve složení A. Rosas, předseda senátu, A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský a U. Lohmus (zpravodaj), soudci, generální advokátka: J. Kokott, vedoucí soudní kanceláře: H. von Holstein, zástupce vedoucího soudní kanceláře, vydal dne 3. března 2005 rozsudek, jehož výrok je následující:

Článek 13 B písm. b) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 92/111/EHS ze dne 14. prosince 1992, je třeba vykládat tak, že pojem nájmu nemovitého majetku zahrnuje nájem míst pro kotvení lodí na vodě, jakož i prostor pro uskladnění těchto lodí na pevnině v přístavním prostoru.

2)    Článek 13 B písm. b) bod 2 šesté směrnice 77/388, ve znění směrnice 92/111, je třeba vykládat tak, že pojem "vozidla" zahrnuje lodě.

____________

1 - Úř. věst. C 55, 8.3.2003.