Language of document : ECLI:EU:C:2005:126

Zadeva C‑428/02

Fonden Marselisborg Lystbådehavn

proti

Skatteministeriet in Skatteministeriet proti Fonden Marselisborg Lystbådehavn

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret)

„Šesta direktiva o DDV – Člen 13(B)(b) – Oprostitve – Dajanje v najem nepremičnin – Dajanje v najem garaž in površin za parkiranje vozil – Privezi za plovila v vodi – Skladiščenje plovil na kopnem“

Povzetek sodbe

1.        Davčne določbe – Usklajevanje zakonodaj – Prometni davki – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Oprostitve, določene v Šesti direktivi – Oprostitev pri najemu nepremičnin – Pojem – Dajanje v najem privezov za plovila v vodi in skladiščenje plovil na kopnem

(Direktiva Sveta 77/388, člen 13(B)(b))

2.        Davčne določbe – Usklajevanje zakonodaj – Prometni davki – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Oprostitve, določene v Šesti direktivi – Oprostitev pri najemu nepremičnin – Oprostitev dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil – Pojem vozila – Vsa prevozna sredstva, vključno s plovili

(Direktiva Sveta 77/388, člen 13(B)(b), točka 2)

1.        Člen 13(B)(b) Šeste direktive na področju usklajevanja zakonodaj držav članic o prometnih davkih, kot je bila spremenjena z Direktivo 92/111, je treba razlagati tako, da pojem dajanje nepremičnin v najem zajema tudi dajanje privezov, namenjenih privezovanju plovil v vodi, in prostorov za skladiščenje teh plovil na kopnem na območju pristanišča v najem.

Pri prvih privez v pristaniškem bazenu ustreza opredelitvi nepremičnine v smislu zadevne določbe, ker se najem ne nanaša na katerokoli količino vode, temveč na določen del navedenega bazena, ki je za stalno zamejena in je ni mogoče prestaviti.

(Glej točke od 34 do 36 in točko 1 izreka.)

2.        Člen 13(B)(b), točka 2, Šeste direktive na področju usklajevanja zakonodaj držav članic o prometnih davkih, kot je bila spremenjena z Direktivo 92/111, ki izključuje od oprostitve plačila davka na dodano vrednost dajanje garaž in parkirnih površin za vozila v najem, je treba razlagati tako, da pojem „vozilo“ iż te določbe zajema vsa prevozna sredstva, vključno s plovili.

(Glej točke 44, 46 in 47 ter točko 2 izreka.)