Language of document :

Acțiune introdusă la 20 februarie 2019 – Boshab/Consiliul

(Cauza T-111/19)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Évariste Boshab (Kinshasa, Republica Democratică Congo) (reprezentanți: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois și A. Guillerme, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (PESC) 2018/1940 a Consiliului din 10 decembrie 2018, în măsura în care îl menține pe reclamant la poziția 8 din anexa II la Decizia 2010/788/PESC;

anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1931 al Consiliului din 10 decembrie 2018 în măsura în care îl menține pe reclamant la poziția 8 din anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005;

constatarea nelegalității dispozițiilor articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Decizia 2010/788/PESC și a articolului 2b alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive care sunt, în esență, identice sau similare cu cele invocate în cauza T-103/19, Mende Omalanga/Consiliul.

____________