Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. prosinca 2020. uputio Cour de cassation (Francuska) – Paget Approbois SAS/Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S i Alpha Insurance A/S/Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(predmet C-724/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Druge stranke u postupku: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Prethodna pitanja

Treba li članak 292. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)1 tumačiti na način da se postupak u tijeku koji je pred sudom države članice pokrenuo vjerovnik koji traži naknadu štete iz osiguranja od štete kako bi mu tu naknadu podmirilo društvo za osiguranje nad kojim se provodi likvidacijski postupak otvoren u drugoj državi članici odnosi, u smislu te odredbe, na imovinu ili pravo koji su oduzeti tom društvu?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, je li svrha zakona države članice u kojoj je postupak u tijeku urediti sve učinke likvidacijskog postupka na taj postupak?

Osobito, treba li ga primjenjivati u dijelu u kojem se njime:

predviđa da otvaranje takvog postupka dovodi do prekida postupka u tijeku;

nastavak postupka uvjetuje time da vjerovnik tražbinu na ime naknade štete iz osiguranja prijavi u stečajnu masu društva za osiguranje i time da se na sudjelovanje u postupku pozovu tijela zadužena za provedbu likvidacijskog postupka;

zabranjuje svako nalaganje plaćanja naknade štete jer se samo može utvrditi njezino postojanje i iznos?

____________

1 SL 2009., L 335, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 10., str. 153. i ispravak SL 2014., L 278, str. 24.)