Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 12. januarja 2021 - Uniqa Versicherungen AG/VU

(Zadeva C-18/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije: Uniqa Versicherungen AG

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: VU

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 20 in 26 Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog1 razlagati tako, da ti določbi nasprotujeta prekinitvi 30-dnevnega roka za vložitev ugovora zoper evropski plačilni nalog, določenega v členu 16(2) te uredbe, ki jo določa člen 1(1) avstrijskega zveznega zakona o spremljevalnih ukrepih zaradi COVID-19 v pravosodju, v skladu s katerim se v postopkih v civilnih zadevah vsi postopkovni roki, ki so začeli teči po 21. marcu 2020 ali ki se do takrat še niso iztekli, do vključno 30. aprila 2020 prekinejo, 1. maja 2020 pa začnejo teči na novo?

____________

1 UL 2006, L 399, str. 1.