Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. května 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-141/11)1

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná telefaxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis advokáta odlišný od podpisu nacházejícího se na originálu žaloby zaslané poštou – Zmeškání lhůty pro podání žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým se zamítá žádost žalobce o zaplacení mzdových nedoplatků za období od září do prosince 2010 a za leden 2011

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

L. Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 65, s. 25.