Language of document :

Sag anlagt den 19. december 2011 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-136/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi og J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den afgørelse, som fastsætter godskrivelsen i Fællesskabets pensionsordning af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse af 24. maj 2011, der annullerer og erstatter forslaget til overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder i forbindelse med en anmodning i henhold til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten, og som indeholder et nyt forslag beregnet på grundlag af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, der blev vedtaget den 3. marts 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.