Language of document :

Beroep ingesteld op 19 december 2011 – ZZ / Commissie

(Zaak F-136/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi, J.-N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot vaststelling, in de communautaire pensioenregeling, van de pensioenrechten die verzoekster vóór haar indiensttreding heeft verworven

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 24 mei 2011 tot intrekking en ter vervanging van het voorstel voor overdracht van verzoeksters pensioenrechten in het kader van haar verzoek uit hoofde van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut, dat een nieuw voorstel bevat berekend op basis van de op 3 maart 2011 vastgestelde AUB;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.