Language of document :

Žaloba podaná dne 23. prosince 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-141/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí Komise zamítajícího žádost žalobce o zaplacení mzdových nedoplatků za období od září do prosince 2010 a za leden 2011.

Návrhová žádání žalobce

zrušit každé z pěti následujících rozhodnutí vydaných Komisí nebo každopádně jí přičitatelných, která částečně nebo v plném rozsahu zamítají žalobcovy nároky uplatněné v následujících pěti žádostech: 1a) rozhodnutí zamítající nároky žalobce obsažené v žádosti zaslané OOJ dne 5. října 2010; 1b) rozhodnutí o částečném nebo plném zamítnutí nároků obsažených v žádosti zaslané OOJ dne 2. listopadu 2006; 1c) rozhodnutí o částečném nebo plném zamítnutí nároků žalobce obsažených v žádosti zaslané OOJ dne 6. prosince 2010; 1d) rozhodnutí o částečném nebo plném zamítnutí, nároků žalobce obsažených v žádosti zaslané OOJ dne 3. ledna 2011; 1e) rozhodnutí o částečném nebo plném zamítnutí nároků žalobce obsažených v žádosti zaslané OOJ dne 3. února 2011;

určit v případě nutnosti neexistenci ex lege sdělení zaregistrovaného dne 28. února 2011 pod číslem Ares(2011)217354;

zrušit každé z pěti následujících rozhodnutí vydaných Komisí, nebo každopádně jí přičitatelných, která částečně nebo v plném rozsahu zamítají stížnosti podané žalobcem: 3a) rozhodnutí zamítající stížnost ze dne 26. dubna 2011 podanou proti rozhodnutí, kterým se zamítá žádost ze dne 5. října 2010; 3b) rozhodnutí, kterým se částečně nebo plně zamítá stížnost ze dne 23. května 2011; 3c) rozhodnutí, kterým se částečně nebo plně zamítá stížnost ze dne 20. června 2011; 3d) rozhodnutí, kterým se částečně nebo plně zamítá stížnost ze dne 24. června 2011; 3e) rozhodnutí, kterým se částečně nebo plně zamítá stížnost ze dne 23. července 2011;

zrušit sdělení č. HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139 ze dne 8. srpna 2011;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.