Language of document :

Tožba, vložena 23. decembra 2011 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-141/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je Komisija zavrnila predlog tožeče stranke, naj ji izplača plačo za september, oktober, november in december 2010 in januar 2011.

Predlogi tožeče stranke

Za nične naj se razglasi vseh pet naslednjih zavrnilnih odločb Komisije oziroma odločb, ki bi jih bilo vsekakor mogoče pripisati Komisiji, ne glede ali gre za delno zavrnitev ali zavrnitev v celoti zahtev tožeče stranke iz teh pet predlogov: 1a) odločba o zavrnitvi zahteve tožeče stranke iz predloga, poslanega OPI 5. oktobra 2010; l.b) odločba o zavrnitvi, delni ali v celoti, zahtev tožeče stranke iz predloga, poslanega OPI 2. novembra 2006; 1.c) odločba o zavrnitvi, delni ali v celoti, zahtev tožeče stranke iz predloga, poslanega OPI 6. decembra 2010; 1d) odločba o zavrnitvi, delni ali v celoti, zahtev tožeče stranke iz predloga, poslanega OPI 3. januarja, 2011; 1e) odločba o zavrnitvi, delni ali v celoti, zahtev tožeče stranke iz predloga, poslanega OPI 3. februarja 2011;

ugotovi naj se, če je potrebno, da dopis, vpisan 28. februarja 2011 pod številko Ares(2011)217354 ex lege, quatenus opus est ne obstaja;

za nične naj se razglasi vseh pet zavrnilnih odločb Komisije oziroma odločb, ki bi jih bilo vsekakor mogoče pripisati Komisiji, glede pritožb, ki jih je vložila tožeče stranka, ne glede na to ali gre za delno zavrnitev ali zavrnitev v celoti: 3.a) odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 26. aprila 2011 zoper odločbo o zavrnitvi predloga z dne 5. oktobra 2010, 3.b) odločba o zavrnitvi, delni ali v celoti, pritožbe z dne 23. maja 2011; 3c) odločba o zavrnitvi, delni ali v celoti, pritožbe z dne 20. junija 2011; 3d) odločba o zavrnitvi, delni ali v celoti, pritožbe z dne 24. junija 2011; 3e) odločba o zavrnitvi, delni ali v celoti, pritožbe z dne 23. julija 2011;

za ničen naj se razglasi dopis št. HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139 z dne 8. avgusta 2011;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.