Language of document :

Talan väckt den 23 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-141/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens underförstådda avslag på sökandens begäran om utbetalning av resterande lön för september – december 2010 och för januari 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara följande fem beslut, vilka fattats av kommissionen eller kan hänföras till densamma, om avslag på sökandens ansökan helt eller delvist: 1 a) avslag på sökandens ansökan till tillsättningsmyndigheten av den 5 oktober 2010, 1 b) helt eller delvist avslag på sökandens ansökan till tillsättningsmyndigheten av den 2 november 2010, 1 c) helt eller delvist avslag på sökandens ansökan till tillsättningsmyndigheten av den 6 december 2010. 1 d) helt eller delvist avslag på sökandens ansökan till tillsättningsmyndigheten av den 3 januari 2011, 1 e) helt eller delvist avslag på sökandens ansökan till tillsättningsmyndigheten av den 3 februari 2011,

slå fast att not av den 28 februari 2011 med nr Ares(2011)217354 är en nullitet,

ogiltigförklara följande fem beslut, vilka fattats av kommissionen eller kan hänföras till densamma, om avslag på sökandens klagomål, helt eller delvist: 3 a) beslut om avslag på klagomål av den 26 april 2011 mot beslutet att avslå ansökan av den 5 oktober 2010, 3 b) beslut om avslag, helt eller delvist, av klagomål av den 23 maj 2011, 3 c) beslut om avslag, helt eller delvist, av klagomål av den 20 juni 2011, 3 d) beslut om avslag, helt eller delvist, av klagomål av den 24 juni 2011, 3 e) beslut om avslag, helt eller delvist, av klagomål av den 23 juli 2011,

ogiltigförklara not HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139 av den 8 augusti 2011,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.