Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 czerwca 2012 r. – Dergam przeciwko Komisji

(Sprawa F-137/11)

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________