Language of document :

Kanne 22.12.2011 – ZZ v. komissio

(Asia F-139/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat Ph.-E. Partsch ja E. Raimond)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

OLAFin pääjohtajan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja oli viimeisen kerran kutsuttu sisäiseen tutkintaan liittyvään kuulemistilaisuuteen ja jossa oli ilmoitettu, että jollei kantaja noudattaisi kutsua, tutkinnan loppuraportti laadittaisiin pelkästään OLAFin yksipuolisesti kokoamien ja analysoimien tietojen perusteella, ja kirjeen, jolla kantajan valitus hylättiin, kumoaminen

Vaatimukset

On kumottava 28.10.2011 tehty päätös

on kumottava 2.12.2011 päivätty kirje, jolla on ratkaistu 21.11.2011 tehty valitus

kantajalle on myönnettävä 6 000 euron suuruinen vahingonkorvaus

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.