Language of document :

Žaloba podaná 22. decembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-139/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia generálneho riaditeľa OLAF-u, ktoré obsahuje poslednú výzvu na výsluch žalobcu v rámci interného vyšetrovania a v ktorom sa uvádza, že v prípade, ak žalobca tejto výzve nevyhovie, bude záverečná správa o vyšetrovaní prijatá len na základe informácií, ktoré jednostranne zhromaždil a analyzoval OLAF, ako aj zrušenie listu, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 28. októbra 2011,

zrušiť list z 2. decembra 2011, ktorým sa rozhodlo o jeho sťažnosti z 21. novembra 2011,

priznať žalobcovi sumu 6 000 eur ako náhradu škody,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.