Language of document :

Kanne 22.12.2011 – ZZ v. komissio

(Asia F-138/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Ennen komission palveluksessa aloittamista hankittujen eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan, palkkatoimiston uudelleen laskeman ehdotuksen perusteella laaditun päätöksen kumoaminen.

Kantajan vaatimukset

Komission 11.5.2011 tekemä päätös, jolla kumottiin ja korvattiin 22.10.2009 tehty päätös, on kumottava

sopimus, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtämisestä 22.10.2009 tehdyssä päätöksessä sovellettuun laskelmaan perustuvan, hyväksytyn tarjouksen mukaisesti, on todettava päteväksi

12.9.2011 tehty päätös, jolla hylättiin nimenomaisesti kantajan oikaisuvaatimus, on kumottava tarpeellisilta osin

toissijaisesti on todettava kantajan kärsimä vahinko ja myönnettävä hänelle määrältään 6 207,71 euron korvaus lisättynä viivästyskoroilla, jonka suuruus on Euroopan keskuspankin viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.